Vilkår og betingelser

1 GENERELT

1.1 Websitet ejes og drives af Hotel Østerport A/S (”Hotel Østerport”). Når du benytter websitet, accepterer du de til enhver tid gældende vilkår. Vilkårene gælder for hele din anvendelse af websitet.

1.2 Hotel Østerport er berettiget til at tilføje, ændre eller forbedre oplysningerne på websitet. Hotel Østerport forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre, tilføje eller slette hele eller dele af websitet. Hvis du fortsætter med at anvende Hotel Østerports website efter meddelelse om ændringer på denne side, godkender du dermed ændringerne.

2 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

2.1 Alt indhold på dette website er beskyttet af ophavsret, varemærkeret, patenter eller andre immaterialretlige rettigheder. Det materiale, der offentliggøres på websitet, tilhører, medmindre andet angives, Hotel Østerport eller deres licensgivere.

2.2 Det er tilladt at udskrive enkelte sider fra websitet. Det ikke tilladt at kopiere, gengive, offentliggøre, uploade, sende, overføre eller distribuere materiale eller information på websitet uden forudgående skriftligt samtykke fra Hotel Østerport.

3 BRUGERGENERERET INDHOLD

Med brugergenereret indhold menes indhold, som websitets besøgende skaber eller uploader på websitet, f.eks. indlæg i gæstebøger, uploadede billeder eller kommentarer i forum m.m. Når du anvender sådanne funktioner på Hotel Østerports website, bidrager du direkte med indhold, som du selv bærer ansvaret for, og som du som bruger kan stilles til ansvar for. Hotel Østerport er berettiget til helt eller delvist at fjerne brugergenereret indhold, som helt eller delvist strider mod gældende lovgivning, eller som på anden måde kan betragtes som skadelig for Hotel Østerport. Ved sådant misbrug er Hotel Østerport desuden berettiget til at iværksætte yderligere foranstaltninger, som måtte kræves for at modvirke misbruget.

4 HYPERLINKS

Hotel Østerport kan på websitet have links til websites tilhørende tredjepart. Hvis du anvender disse links, forlader du Hotel Østerports website. Hotel Østerport har ingen indflydelse på disse websites og har intet ansvar for materialet på dem. Vi opfordrer dig til at læse den gældende persondatapolitik for sådanne websites, inden du afgiver oplysninger om dig selv.

5 ANSVARSBEGRÆNSNING

Hotel Østerport giver ingen garanti for websitets funktion eller tilgængelighed, eller for at indholdet på websitet er korrekt. Hotel Østerport kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte skyldes anvendelse af websitet eller dets indhold.

6 AUTOMATISK INDSAMLET INFORMATION OG COOKIES

Hotel Østerport anvender cookies til f.eks. at forbedre websitet og din brug af websitet. Yderligere oplysninger om brugen af cookies og afvisning af cookies ved ændring af browserindstillinger findes i vores Cookiepolitik.

7 PERSONOPLYSNINGER

Hotel Østerport ser det som en vigtig forpligtelse for os og lægger meget stor vægt på at beskytte vores kunders personoplysninger (se Persondatapolitikken). Enhver behandling af Personoplysninger fra Hotel Østerports side sker i henhold til gældende lovgivning, og Hotel Østerport indhenter samtykke hertil, når dette er påkrævet. Yderligere oplysninger om Hotel Østerports indsamling og behandling af personoplysninger samt om dine rettigheder til at gennemse, ændre og slette dine personoplysninger, findes i vores Persondatapolitik.

8 SIKKERHED

8.1 Oplysninger om kredit- eller betalingskortnumre, udløbsdato samt faktura- og leveringsadresser, som afgives i forbindelse med transaktioner, vil blive anvendt af Hotel Østerport eller af andre på vores vegne til gennemførelse af transaktionen. Oplysningerne vil blive gemt på en sikker server og være krypteret, og kan anvendes af Hotel Østerport for at lette og personliggøre kommende transaktioner med dig.

8.2 Skønt Hotel Østerport træffer enhver rimelig foranstaltning for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du afgiver, når du er opkoblet.